Försäljning

Försäljning av bergkross samt sand, matjord. Även försäljning av markrör och dräneringsrör.

Rr-sortiment    Grus-sortiment

Företaget

SA Frakt AB
Västerby Gård
590 45 Brokind

Org Nr 556621-5702

Kontakta oss

Tel 013-41288
Mob: 070-5763888
Fax:013-41008

Medelande/formulär

Hitta oss

Karta